Leopold Filip Kolowrat-Krakowský
Leopold Filip Kolowrat-Krakowský
Leopold Filip Kolowrat-Krakowský
Leopold Filip Kolowrat-Krakowský
Nadine Huppmann-Valbella
Nadine Huppmann-Valbella

Leopold Filip hrabě Kolowrat-Krakowský

14. 3. 1852 – 19. 3. 1910

Hrabě Leopold Filip Kolowrat-Krakowský, poslanec říšské rady a českého sněmu, rytíř řádu Železné koruny druhé třídy, se ujal správy rodinného majetku ve druhé polovině 19. století. Vedle majetku v Teinitzlu, Meierhöfenu a Vídni převzal po smrti Hanuše Kolovrat-Krakovského také majorát Novohradských - panství (Přimda-Košátky) a majorát Krakovských - panství (Týnec-Běšiny). Získal i Kolowratský palác a dům Na Příkopě 17 v Praze.

Po nešťastném pistolovém duelu 5. května 1876 při němž hrabě Leopold zastřelil prince Wilhelma Auersperga, uprchl do Ameriky. Pravá příčina souboje nebyla nikdy jednoznačně vysvětlena, jisté prameny ovšem udávají, že jablkem sváru byla krásná komtesa Anna z Valdštejna.

Ve Spojených státech se hrabě Leopold oženil s bohatou dcerou tabákového magnáta, baronkou Nadine Huppmann-Valbella, se kterou se po udělení milosti císařskou výsostí vrací zpět do Rakousko-Uherské monarchie. Manželka porodila hraběti Leopoldovi celkem 7 dětí, ovšem 3 z nich umírají ještě v raném dětství. Dospělosti se dožívají pouze 4 – prvorozený Alexander (1886–1927), dále Berta Henrieta (1890–1982), která se později provdala za Hieronyma Coloredo-Mansfelda, Bedřich Leopold (1893–1920) a nejmladší Jindřich Vilém (1897–1996).