Bedřich Leopold Jindřich Heřman Ludvík Maria hrabě Krakowský z Kolowrat

22. 7. 1893 – 16. 11. 1920

Narozen jako třetí syn a šesté ze sedmi dětí držitele rodového fideikomisu Leopolda Filipa hraběte Krakowského z Kolowrat (14. 3. 1852 v Benátkách – 19. 3. 1910 ve Vídni) a Nadine baronesy von Huppmann-Valbella (6. 8. 1858 v Paříži – 30. 7. 1942 v Mnichově).

Na zděděném velkostatku Týnci u Klatov (1250 ha) pěstoval svou vášeň – chov koní. Za války se stal nadporučíkem hulánského pluku a po úspěšných bojích byl dekorován bronzovou a stříbrnou záslužnou vojenskou medailí. Ve válce ovšem také dostal zánět srdečního svalu, což se mu stalo osudným. Lékaři mu vzhledem k jeho srdečním potížím zakazovali jeho oblíbenou hru na trombon, která přímo ohrožovala srdeční činnost. Hrabě Bedřich však na naléhání lékařů nedbal, až byl nakonec nalezen ve svém zámku mrtev s trombonem na zemi. Pohřben byl v rodové hrobce v Týnci.

Protože zůstal svobodný, přešel velkostatek Týnec na jeho mladšího bratra Jindřicha.