Významné osobnosti

Albrecht z Kolowrat
(1503–1542)

Hejtman rakovnického kraje (1540 - 1541, podle A. Sedláčka 1531 - 1542)

Albrecht z Kolowrat
(1422–1. 2. 1470)

Přísedící dvorského lenního soudu v letech 1456 až 1465.