Významné osobnosti

Albrecht z Kolowrat
(1503–1542)

Hejtman rakovnického kraje (1540 - 1541, podle A. Sedláčka 1531 - 1542)

Hanuš II. z Kolowrat

Hanuš II. z Kolowrat
(zemřel 1483)

Kanovník pražský a vyšehradský, administrátor pražské arcidiecéze, mecenáš