Kolowratovy lesy

Lesní hospodářství Kolowratovy lesy, které je majetkem rodu Kolowrat-Krakowských, se nachází v srdci Chráněné krajinné oblasti Český les. Pečují o ně zaměstnanci Správy Kolowratových lesů, jež obhospodařují lesní, zemědělské a další pozemky o celkové výměře 7 740 ha.

Hospodářský celek tvoří polesí Diana v blízkosti městečka Přimda a polesí Týnec na Klatovsku. Paní Dominika Kolowrat-Krakowská, správce majetku rodiny Kolowrat-Krakowské, vrátila po mnoha letech sídlo Správy Kolowratových lesů z Přimdy do centra panství v obci Diana.