Kolowratovy lesy

Lesní hospodářství Kolowratovy lesy, se nachází v srdci Chráněné krajinné oblasti Český les. Vlastní pozemky dosahují výměry 7 907 ha. Z toho lesní pozemky 6 859 ha, zemědělská půda 759 ha, vodní plochy 76 ha a ostatní pozemky 213 ha.

Hospodářský celek tvoří polesí Diana v blízkosti městečka Přimda a polesí Týnec na Klatovsku. Paní Dominika Kolowrat-Krakowská, správce majetku rodiny Kolowrat-Krakowské, vrátila po mnoha letech sídlo Správy Kolowratových lesů z Přimdy do centra panství v obci Diana.