Kaple sv. Žofie

Kaple sv. Žofie

Na jedné z přístupových cest, severně od loveckého zámečku Diana, stojí malá dřevěná kaplička zasvěcená Matce Boží a svaté Žofii. V roce 1939 ji nechal ve svých dřevozpracujících závodech vyrobit hrabě Jindřich Kolowrat-Krakowský, údajně na památku své zesnulé první ženy – kněžny Sofie Trubecké.