Václavský rybník

Václavský rybník

První historicky doložená zmínka o Václavském rybníku pochází již z roku 1749, kdy je znovu postaven Václavský mlýn. V roce 1810 pak dochází k rozšíření Václavského rybníka a v roce 1837 k vybudování tzv. Apolénského příkopu. Tento kanál vznikl na tehdejším Kolowratském panství Velké Dvorce a sloužil patrně také k dopravě dřeva ze špatně dostupných částí lesů mezi Dianou, Přimdou a poutním kostelem sv. Apolény. Apolénský příkop ale především přiváděl vodu do Václavského rybníka a řešil tak nedostatek vody pro pomalu se rozvíjející průmysl zdejšího kraje.