Myslivost

Myslivost

Správa Kolowratových lesů myslivecky obhospodařuje své vlastní honitby spadající pod polesí Diana. Jedná se o honitbu Diana, a mufloní Oboru Diana. Honitba Hraničky je pronajata.

Nabízíme též možnost individuálního lovu individuálního lovu s profesionálním doprovodem včetně zajištění ubytování loveckých hostů.

Honitba Diana

Honitba Diana

Největší honitba na Tachovsku přímo v centru polesí Diana.

Honitba Hraničky

Honitba Hraničky

Honitba na ploše 745 hektarů na území bývalé osady Hraničky.

Obora Diana

Obora Diana

Obora je určena k chovu mufloní zvěře.