Myslivost

Myslivost

Správa Kolowratových lesů rovněž myslivecky obhospodařuje své vlastní honitby. V rámci lesní správy jsou tři a všechny jsou na polesí Diana. Jedná se o honitbu Diana, Hraničky a Oboru Diana. Nabízí se možnost individuálního lovu s profesionálním doprovodem včetně zajištění ubytování loveckých hostů.