Kolowratové

Rod Kolowratů hrál nezanedbatelnou úlohu v historii a politice nejen v Čechách, ale i v celé střední Evropě. Členové rodu zastávali nejrůznější významné funkce. Našli bychom mezi nimi polní maršály, první ministry, nejvyšší kancléře, královské místodržící, guvernéry, ambasadory, arcibiskupy a také podporovatele českého národního obrození. Řada z nich podporovala umění, kulturu, vzdělání, hospodářský a stavební vývoj a podílela se na ekonomicko-sociálním rozvoji státu.

První písemně doložená zpráva o starobylém rodu Kolowratů pochází již z konce 13. století. Za skutečného zakladatele rodu a prvního historicky doloženého pána z Kolowrat je považován až Albrecht z Kolowrat (†1391), jehož předkové pocházeli z vesnice Kolovraty. Hejtman a maršálek královny Anny Svídnické (manželky Karla IV.), přísedící zemského a dvorního lenního soudu vstupuje do historie v roce 1347, kdy figuruje jako svědek při prodeji Rožmitálu. Se třemi manželkami má osm dětí, z toho šest synů, kteří položili základy jednoho z nejrozvětvenějších českých šlechtických rodů.

Během 14. a 15. století se rod Kolowratů rozdělil do osmi rodových větví:

  • Liebsteinské
  • Kornhauzské
  • Žehrovické
  • Bezdružické
  • Novohradské
  • Mašťovské
  • Černonické
  • a jediné dosud žijící – Krakowské.

Linie rodu Kolowrat-Krakowských odvozuje svůj název od hradu Krakovec u Rakovníka, který zakoupil v roce 1443 Albrecht z Kolowrat (1422–1470) a založil tak nejpočetnější větev Kolowratů. Vilém Albrecht hrabě Kolowrat-Krakowský (1600–1688), nejvyšší kancléř, získal v roce 1671 říšský hraběcí titul a o tři roky později i hraběcí titul český.

Význačným příslušníkem linie Kolowrat-Krakowských je bezesporu vzdělaný a schopný politik, kterého si dokonce oblíbila Marie Terezie – Leopold Vilém hrabě Kolowrat-Krakowský (1727–1809), který získal Řád zlatého rouna. Leopold Vilém měl se dvěma manželkami 17 dětí a nejmladší z nich - František Xaver hrabě Kolowrat-Krakowský (1783–1855) je společným předkem všech dnes žijících potomků pánů z Kolowrat.

V novodobé historii na odkaz předků navazuje Jindřich Josef hrabě Kolowrat-Krakowský (1897–1996), který se po roce 1989 spolu se svým synem Františkem Tomášem vrací z emigrace do tehdejšího Československa, aby s péčí řádných hospodářů spravovali rodový majetek.

V současné době jsou pokračovateli tohoto starobylého českého šlechtického rodu Maximilian Alexander a Francesca Dominika Kolowrat-Krakowští, děti Františka Tomáše hraběte Kolowrat-Krakowského (1943–2004).

Vedle Leopoldovy větve Kolowrat-Krakowských v současné době v České republice žijí ještě potomci Leopoldova mladšího bratra Theodora hraběte Kolowat-Krakowského (1806–1875), kteří sídlí na Rychnovsku. Rychnovsko-černíkovické panství nyní spravuje Jan Egon hrabě Kolowrat Krakowský-Liebsteinský, syn hraběte Kryštofa Jaroslava Kolowrat Krakowského-Liebsteinského (1927–1999), který se po roce 1989 vrátil do Československa z rakouského exilu.

Aktuality

Modrá krev

1.díl Kolowratové – 26. 1. 2017, ve 21: 35 na ČT2.

Nový dokumentární cyklus Modrá krev je výpravou do světa českých šlechtických rodů. Série České televize nám představí osm významných českých šlechtických rodů, zejména nejmladší generaci, která hrdě navázala na rodovou historii. Dokument připomene šlechtické rody jako významnou součást českých dějin a také jejich majetky patřící do pokladnice českého kulturního dědictví. Zasvěceným průvodcem pořadu je František Kinský.

více

GEN: Jindřich hrabě Kolowrat-Krakowský

Letos si připomínáme 120. výročí narození Jindřicha Viléma hraběte Kolowrat-Krakowského (27.7.1897 – 19.1.1996), věrného vlastence, vizionáře a pokrokového národohospodáře, štědrého mecenáše a obnovitele navráceného rodového majetku.

více