Aktuality

Věrně a stále

Páni z Kolowrat se hlásí k rodovému heslu VĚRNĚ A STÁLE. Zůstávají vždy věrni zemi, panovníkovi a Bohu. Mezi příslušníky rodu bychom našli jak velké národní vlastence, tak štědré mecenáše katolické církve.

více

Mecenáš Václav hrabě Kolowrat-Liebsteinský

Hrabě Václav celý život zasvětil Bohu a stal se příkladem vysoké barokní zbožnosti. Na přání otce již v raném věku nastoupil k Tovaryšstvu Ježíšovu, kde zahájil svou duchovní cestu. Po studiu na jezuitském gymnáziu v Praze zatoužil po misionářské cestě, což mu bylo odepřeno, stejně jako vstup do řádu.

více

Dětský tábor v Kolowratových lesích

Na Zobáku nedaleko loveckého zámku Diana již po páté proběhlo letní táboření. Dětského tábora se zúčastnilo třicet dětí ze Základní školy v Přimdě a Dětského domova v Tachově.

více

Tachovský Kolowrátek vystoupil v Lidicích

Tragické výročí vypálení obce Lidice jsme si připomněli v sobotu 15. června. Oficiální pietní akt pořádaný Památníkem Lidice byl doprovázen přehlídkou pěveckých souborů nazvanou Světlo za Lidice.

více

Ročovský klášter jako základ mecenášské tradice

Augustiniánský klášter v Dolním Ročově s kostelem Nanebevzetí Panny Marie založil v roce 1373 společně se svými syny Albrecht starší z Kolowrat. Rodina se v zakládací listině řádu zavázala, že klášter bude finančně podporovat.

více

Maltézští rytíři z rodu Kolowratů

Suverénní Řád Maltézských rytířů patří mezi nejstarší katolické řády na světě. V Českých zemích Řád působí nepřetržitě od 12. století dodnes, pouze s výjimkou dvou okupací.

více

XIX. Jízda Saši Kolowrata

V sobotu 15. června se v Přimdě uskutečnil 19. ročník Jízdy Saši Kolowrata. Jízda byla pořádána také jako memoriál Františka Tomáše hraběte Kolowrat-Krakowského, který tradici jízdy v roce 2001 založil.

více

Filantrop Hanuš hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat

Jan Nepomuk Karel hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat, s predikátem svobodný pán z Újezda, je známější pod jménem Hanuš. Během svého života se prosadil v politice a ve státní správě, stal se součástí řádu Maltézských rytířů a dosáhl vysokých vyznamenání a ocenění.

více

Palác Chicago a mecenášská aktivita rodu

V návaznosti na dlouhou rodovou mecenášskou tradici i dnes rodina Kolowrat-Krakowských štědře podporuje kulturu a vzdělávání. V tomto duchu se nesla spolupráce s Národním filmovým muzeem NaFilM.

více

Eva Ludmila Františka hraběnka Krakowská z Kolowrat – mecenáška pražské Lorety pro větší slávu Boží

Pražské slunce, tak zní název nejcennější české barokní paprskové monstrance z ryzího zlata a tisíce diamantů, která je součástí Loretánského pokladu. Diamantová monstrance byla vyrobena na zakázku pro pražskou Loretu na popud Ludmily Evy Františky hraběnky Krakowské z Kolowrat, rozené Hiserlové z Chodova, páté manželky nejvyššího hofmistra a zemského soudce hraběte Viléma Albrechta I.

více

František Antonín II. hrabě Kolowrat-Liebsteinský

František Antonín II. hrabě Kolowrat-Liebsteinský (1778–1861) je právem považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin, zasáhl jak do politického, ekonomického, tak i kulturního dění v Rakousku-Uhersku. Proslavil se svou podporou národního obrození, mecenášskými aktivitami, či podnikatelským duchem.

více
1, 2, 3, 4, 5, 6