Věrně a stále

Páni z Kolowrat se hlásí k rodovému heslu VĚRNĚ A STÁLE. Zůstávají vždy věrni zemi, panovníkovi a Bohu. Mezi příslušníky rodu bychom našli jak velké národní vlastence, tak štědré mecenáše katolické církve. Kolowratové jsou tak jeden z mála českých šlechtických rodů, kde jeho členové zůstávali věrni katolickému vyznání, byli horlivými vlastenci a zároveň slíbili věrnost panovníkovi.

Rodové heslo je úzce spojeno s erbem, neboť jej obvykle můžeme nalézt vyobrazeno pod kolowratskou orlicí nebo ve formě pásky s rodovým heslem PRO FIDELITATE (Za věrnost). Rodový erb až na drobné úpravy zůstává od poloviny 14. století nezměněný. Zakladatel rodu Albrecht. st. začal orlici používat jako erbovní znamená a dnešní pokračovatelé rodu ji stále mají ve svém znaku.

Na modrém štítu je vyobrazena stříbrno-červená polcená orlice se zlatou zbrojí a perisoniem (půlkruhovou páskou na prsou). Erb doznal během dějin několika změn. Od 15. století nese například orlice na krku zlatou královskou korunu. Povýšení do hraběcího stavu přiselo také úpravu erbu, proto můžeme někdy vidět orlici s rakouským štítkem na prsou. Erb je pak završen tzv. klenotem, zlatou turnajovou přilbou, nebo zlatou hraběcí korunou.



Erb podle erbovníku Johanna Siebmachera, 1605



Erb hrabat Kolowrat-Liebsteinských



Znak Viléma Albrechta I. hraběte Kolowrat-Krakowského (1600–1688) na fresce stropu místnosti zemských desek na Pražském hradě



Erb hrabat Kolowrat-Krakowských, svobodných pánů z Újezda (březnická větev)



Erb hrabat Kolowrat-Krakowských na Novém Kolowratském paláci v ulici Na Příkopě



Erb Františka Antonína II. hraběte Kolowrat-Liebsteinského (1778–1861) v Národním muzeu v Praze



Současná podoba erbu