Kolowratovy domy

Mezi pražské nemovitosti, které byly po roce 1989 vráceny rodu Kolowrat-Krakowských a které jsou označovány souhrnným názvem Kolowratovy Domy, patří Kolowratský palác na Ovocném trhu, Nový Kolowratský palác na Příkopech a Palác Chicago na Národní třídě.

V roce 2010 se součástí Kolowratových Domů stal rovněž Palác Purkyňova.

Kolowratovy Domy se nachází přímo v historickém centru Prahy. Svým uživatelům a návštěvníkům tak nabízí jedinečné a inspirativní prostředí pro schůzky, jednání a práci.