Správa Kolowratových domů

Správa Kolowratových domů

Správa Kolowratových domů řeší především úkoly stavebně-technického a obchodního rázu. Za samozřejmost je pokládána vstřícnost k potřebám a přáním nájemníků, jejichž spokojenost je základním kamenem obchodní politiky Kolowrat-Krakowských.

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská navazuje na předchozí kroky Jindřicha a Tomáše hrabat Kolowrat-Krakowských a s péčí řádného hospodáře usiluje o dobrou stavebně-technickou kondici a maximální vytíženost Kolowratových domů.