Palác Chicago

Funkcionalistický palác v centru Prahy, který svým tehdejším vybavením výrazně předběhl svou dobu.

Josef Havlíček - Jaroslav Polívka
Národní 32, Praha - Nové Město
1927-1928

Palác Chicago byl realizován díky spolupráci mladého představitele meziválečné avantgardy Josefa Havlíčka a špičkového odborníka na železobeton a stavebního podnikatele Jaroslava Polívky. Nechal si jej postavit Jindřich Josef hrabě Kolowrat-Krakowský výměnou za zámek v Týnci, který v roce 1927 prodal právě Jaroslavu Polívkovi. Palác Chicago patřil spolu s Baťovým palácem obuvi mezi nejmodernější domy tehdejší Prahy. Původní návrh byl v parteru doplněn o výkladní skříně.

Palác byl jedním z prvních pražských konstruktivistických paláců. Slovy Karla Teigeho chápe konstruktivismus krásu jako „epifenomen věcné a účelné dokonalosti, jenž vzbuzuje v nás pocity harmonie“. Konstruktivistická teorie vyvozuje architektonický tvar z utilitární potřeby, z účelu a z materiálu, nikoliv z dekorativních fantazií. Došlo k výrazné přeměně jednotlivých prvků architektury – oken, stěny, střech. Právě na Chicagu jsou typické prvky konstruktivistické architektury dobře patrné – železobetonová konstrukce, pásová okna a plochá střecha.

Palác Chicago vznikl na bývalé Ferdinandově třídě (nyní Národní), v místě novorenesančního domu č.p. 58 s hranolovitou vížkou. Původní ústí do Charvátovy ulice bylo zastavěno a vyřešeno průchodem. Jindřich Josef hrabě Kolowrat-Krakowský nechal palác opatřit vymoženostmi amerických mrakodrapů a zařídil v něm prodejnu zemědělských produktů z podniků v Týnci. V současné době je z převážné části využíván jako kancelářská budova s obchodními prostory v přízemí.

Jaroslav Josef Polívka

* 2. dubna 1886, Praha
† 9. února 1960, Berkeley

Špičkový odborník na stavební konstrukce, především železobeton a předpjatý beton. Studoval stavební inženýrství na České vysoké škole technické v Praze a na Spolkové vysoké technické škole v Curychu (ETH). V roce 1917 získal v Praze doktorát.

Významná je jeho spolupráce s českým architektem Josefem Havlíčkem, se kterým v letech 1926-8 společně pracovali na stavbách Paláce Habich ve Štěpánské ulici a na Paláci Chicago na Národní třídě. Spolupracovali také na inovativním návrhu přemostění Nuselského údolí. Pro Jaromíra Krejcara navrhl ocelový skelet československého pavilonu na světovou výstavu v Paříži v roce 1937.

V roce 1939 uprchl Jaroslav Polívka do Spojených Států a stal se profesorem na kalifornské univerzitě v Berkeley. Mezi lety 1949 až 1959 spolupracoval snad s nejvýznamnějším americkým architektem dvacátého století - Frankem Lloydem Wrightem. Byl autorem konstrukce s originálními hřibovými stropy budovy firmy Johnson Wax Co. v Racinu ve státě Wisconsin. Především byl ale autorem betonové konstrukce nejznámější Wrightovy stavby – Guggenheimova muzea v New Yorku, kde elegantně vyřešil problém vnitřní spirální rampy tak, aby nepotřebovala podpory.

Reference:

Štros Kusák, Bubník Myslil & Partners, JUDr. Lenka Patenidisová a Mgr. Michaela Počarovská, Vyšší odborná škola – Vyšší obchodní podnikatelská škola, JUDr. Radim Dvorský, MUDr. Tomáš Doležal - Plastická chirurgie Praha, AVENUE Consulting, Telefónica Czech Republic