Nositelé řádu hrabat z rodu Kolowratů

Jindřich Josef Vilém Albrecht Pavel hrabě Kolowrat-Krakowský (1897 – 1996)

 • zlatý záslužný kříž s korunou
 • bronzová medaile za statečnost
 • československý válečný kříž 1939
 • řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy
 • pamětní medaile za věrnost 1939–1945
 • pamětní stříbrná medaile Jana Masaryka

Alexander Josef hrabě Kolowrat-Krakowský (1886 – 1927)

 • rytíř řádu Františka Josefa (záslužný kříž)

Zdeněk hrabě Kolowrat-Krakowský (1881 – 1941)

 • rytíř řádu Železné koruny III. Třídy
 • rytíř řádu Marie Terezie

Jan (zv. Hanuš) hrabě Kolowrat-Krakowský (1879 – 1955)

 • rytíř italského řádu sv. Mauritia a Lazara
 • rytíř švédského království řádu Severní hvězdy

Bohuslav hrabě Kolowrat-Krakowský (1876 – 1934)

 • zlatý záslužná kříž s korunou
 • rytíř papežského řádu sv. Silvestra

Leopold Filip hrabě Kolowrat-Krakowský (1852 – 1910)

 • rytíř řádu Železné koruny II. třídy

Leopold Maria Meinrad Adam Camillo Johann Nepomuk Raimund hrabě Krakowský z Kolowrat (1804 – 1863)

 • rytíř řádu Marie Terezie
 • rytíř ruského řádu sv. Jiří II. třídy
 • komandér bavorského civilního záslužného řádu
 • komandér toskánského řádu sv. Josefa

František Xaver hrabě Krakowský z Kolowrat (1803 – 1873)

 • rytíř Leopoldova řádu
 • komtur portugalského řádu Kristova

Jan Nepomuk Karel (zv. Hanuš) hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat (1794 – 1872)

 • rytíř Leopoldova řádu
 • rytíř papežského řádu Kristova

František Antonín II. hrabě Kolowrat-Liebsteinský (1778 – 1861)

 • řád Zlatého rouna
 • velkokříž uherského řádu sv. Štěpána
 • rytíř Leopoldova řádu
 • civilní záslužný kříž
 • velkokříž řádu Maltézských rytířů
 • velkokříž saského královského řádu Routové koruny
 • rytíř ruských řádů: sv. Anny I. třídy, sv. Vladimíra II. třídy, sv. Ondřeje a Alexandera Něvského a Bílého orla

Vincenc Maria hrabě Kolowrat-Liebsteinský (1749 – 1824)

 • řád Zlatého rouna
 • kříž vojenského řádu Marie Terezie
 • komandérský kříž
 • velkokříž řádu Čestné legie

Jan Nepomuk Karel Josef hrabě Krakowský z Kolowrat (1748 – 1816)

 • komandér vojenského řádu Marie Terezie
 • velkokříž řádu Leopoldova
 • velkokříž francouzského řádu Čestné legie

Leopold Vilém hrabě Krakowský z Kolowrat (1728 – 1809)

 • řád Zlatého rouna
 • velkokříž uherského řádu sv. Štěpána
 • velkokříž řádu Leopoldova

Filip Nerius (Neri) hrabě Krakowský z Kolowrat (1686 – 1773)

 • řád Zlatého rouna

Norbert Leopold hrabě Kolowrat-Liebsteinský (1655 – 1716)

 • řád Zlatého rouna

František Karel I. hrabě Kolowrat-Liebsteinský (1620 – 1700)

 • řád Zlatého rouna