Leopold Filip Kolowrat-Krakowský
Leopold Filip Kolowrat-Krakowský
Leopold Filip Kolowrat-Krakowský
Leopold Filip Kolowrat-Krakowský
Nadine Huppmann-Valbella
Nadine Huppmann-Valbella

Leopold Filip hrabě Kolowrat-Krakowský

14. 3. 1852 – 19. 3. 1910

Poručík v záloze
Poslanec říšské rady a českého zemského sněmu
Rytíř řádu Železné koruny II. třídy
Spoluzakladatelem AIACR (dnešní FIA)
Viceprezident Rakouského Auto Klubu
Akcionář L&K
Držitel fideikomisu Krakowských a Nowohradských

Leopold Filip Kolowrat-Krakowský, poslanec říšské rady a českého sněmu, rytíř řádu Železné koruny II. třídy a poručík dragounského pluku se ujal správy rodinného majetku ve druhé polovině 19. století. Vedle majetku v Teinitzlu, Meierhöfenu a Vídni převzal po smrti Jana Nepomuka Karla zv. Hanuše Krakowského z Kolowrat (1794–1872) a po Jindřichu Krakowském z Kolowrat (1826–1904) fideikomis Novohradských – panství Přimda a Košátky a majorát Krakowských – panství Týnec a Běšin, a v Praze též příslušné paláce. Zejména Týneckému a Velkodvorskému panství věnoval hrabě Leopold velkou pozornost.

Po nešťastném pistolovém duelu 6. května 1876, při němž hrabě Leopold Filip zastřelil Viléma hraběte z Auerspergu (1854–1876), uprchl do Ruska. Jablkem sváru byla krásná hraběnka Anna z Waldstein-Wartenbergu (1853–1903). Šlo o poslední duel mezi aristokraty na území monarchie. Po udělení milosti císařskou výsostí se vrací zpět do Vídně, kde se seznámí rodinou tabákového magnáta Josefa von Huppmann-Valbelly, který patřil mezi nejbohatší muže té doby. Huppmann-Valbella v New Jersey spoluzaložil America Tobacco Company, z níž se později vyvinuly světoznámé značky Philip Morris a Marlboro.

Ve Spojených státech se hrabě Leopold Filip oženil dne 18. 3. 1884 s baronkou Nadine von Huppmann-Valbella (6. 8. 1858–30. 7. 1942), se kterou se vrací do Rakouska-Uherska a stěhují se na zámek v Týnci.

Manželé Leopold a Nadine zaváděli na svém panství v Týnci pokrokové metody hospodaření, provedli melioraci zamokřených pozemků, pravidelně hnojili půdu, rozšířili výrobu vápna v lomu Loreta a zvýšili produkci cihel ve Vacovech. Hrabě Leopold Filip vynikl i jako činitel agrárních zájmů na světových hospodářských kongresech, na říšské radě i v německé sekci zemědělské rady, kde zastupoval ve výboru českou Ústřední hospodářskou společnosti.

V roce 1902 koupil hrabě Leopold Filip první automobil na celém Klatovsku. Dne 10. 6. 1904 byl v Paříži členem komise, která založila Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus (AIACR), předchůdkyni dnešní FIA. Od roku 1907 byl také jedním z prvních akcionářů automobilky Laurin a Klement.

Nadine porodila hraběti Leopoldovi celkem 7 dětí, ovšem 3 z nich umírají ještě v raném dětství. Dospělosti se dožívají pouze čtyři – prvorozený Alexander (1886–1927), který se stal významným automobilovým závodníkem a filmovým producentem. Dále Berta Jindřiška (1890–1982), jenž se provdala za Jeronýma hraběte Colloredo-Mannsfelda, Bedřich Leopold (1893–1920) a nejmladší Jindřich Josef (1897–1996), který se stal dědicem rodového majetku.