Albrecht Jindřich hrabě Krakowský z Kolowrat

(1655 – 5. 8. 1704)

Komoří, skutečný tajný rada, hejtman rakovnického kraje
Povýšen do českého hraběcího stavu (16. 10. 1700)

Albrecht Jindřich a jeho bratři zdědili po rodičích, Kryštofu Jaroslavu Krakowském z Kolowrat (1604–1659) a Anně Kateřině Kaplířové ze Sulevic (1617–1693), vsi Vysokou Libyni, Lhotku a Zdeslav. V roce 1660 kvůli vzájemným neshodám prodávají statek Vysokou Libyni Anně Alžbětě (Elišce) z Mettichu za 17 400 míšeňských kop. Právě Anna Alžběta se stala první manželkou Albrechta Jindřicha. Měli spolu tři děti: Františku Antonii (nar. 1665), Karla Antonína (umírá 1682) a Annu Isabelu (1674–1691).

Anna Alžběta ve své poslední vůli z roku 1665 odkazuje Vysokou Libyni svému manželovi a Albrecht Jindřich se tak stává jediným majitelem tohoto statku. V letech 1665–1680 nechává na místě bývalé tvrze postavit barokní zámek. Na zámku ustanovuje sídlo krajského hejtmana. Z neznámých důvodů Vysokou Libyni roku 1700 prodává za 152 000 zlatých Karlu Maxmiliánovi Příchovskému z Příchovic. Pravděpodobně v roce 1674 založil v místě zaniklé vsi Hluboký hospodářský dvůr a od roku 1686 vlastnil také Velhartice.

Rok po Annině smrti se oženil z Apolonií Polyxenou Krakowskou z Kolowrat, s níž měl dcery Ludmilu Františku a Marii Terezii, obě bohužel roku 1687 umírají. Díky druhé manželce získal statek Řitku (Řídku) u Zbraslavi.

Roku 1680 vypuklo proti Albrechtu Jindřichovi povstání, neboť vystupoval velmi tvrdě proti svým poddaným. Toto povstání bylo vojensky potlačeno a vzbouřenci byli souzeni na zámku ve Vysoké Libyni. Za prokázané služby a zásluhy jej král Leopold I. povýšil dne 16. 10. 1700 do českého hraběcího stavu. Vzhledem k tomu, že všechny jeho děti zemřeli, hraběcí stav nebyl zděděn. Hrabě Albrecht Jindřich zemřel 5. srpna 1704 a byl pochován v Praze.