Jindřich Albrecht z Kolowrat a z Krakovce

(uváděn 1479 - 1530)

Hejtman rakovnického kraje (1502)

Nejvyšší dvorský lenní soudce v Čechách (1500 - 1510)

Jediný syn Albrechta z Kolowrat (1422 - 1470) a jeho druhé choti Barbary z Waldsteina (uváděna 1469 - 1482), který se podle některých genealogů mohl narodit asi roku 1459.

Jako nezletilému sirotku byl jemu i jeho nevlastním sestrám určen za poručníka Jindřich, jinak Čeněk Berka z Dubé. Čeněk však nehospodařil dobře, zanedbával hrad Krakovec, který spustl tou měrou, že do něj zatékalo, až některé trámy shnily. K obratu došlo až v roce 1479, kdy Jindřich Albrecht dospěl a ujal se Krakovce a ostatního zboží. Téhož roku upsal své matce Barboře 500 kop dluhů na Krakovci. Roku 1487 pak na témže panství učinil do desek zemských větší zápis na 1250 kop, z nichž polovina náležela jeho manželce (Kateřina z Wartenbergu a z Blankensteinu) a druhá polovina jejich eventuálním dětem. Aby se vyhnul případným potížím spojených s nástupnictvím v manské držbě, požádal krále Vladislava II. Jagellonského, aby mu panství převedl ve zboží zpupné (alodiální). Stalo se tak pouhou relací, již učinil sám Jindřich Albrecht roku 1497 k deskám zemským poté, co mu král vyhověl a propustil Krakovec z manství. Tak byl hrad vymazán z desek lenních a přešel do svobodného držení rodu jako dědičný majetek (statek). Na hradě však až do šestnáctého století zůstal jeden manský závazek, který obsahoval povinnost držitele dostavit se podle potřeby a na základě vybídnutí k obraně hradu Křivoklát se čtyřmi kopiníky.

V roce 1509 koupil pan Jindřich Albrecht od Jetřicha z Gutštejna celou ves Libyni s podacím a vsi Lhotsko a Hluboko. V roce 1511 pak nadal kostel v Rousínově hojnými platy. K roku 1509 se uvádí jeho držba statků Krakovec, Kolešovice, Vysoká Libyně a Hostouň, kterou získal roku 1497 po smrti Ctibora mladšího z Volfštejna jako jeho bratranec, ale pak ji prodal Kryštofu z Gutštejna. K roku 1522 je uváděn ještě jako majitel statků Očihov, Soseň a jako držitel zástavního zboží Pochvalov. V Praze také roku 1503 koupil dům (dnešní č. 178/11) v Loretásnké ulici, který spojil s vedlejším domem. Pod hradem Krakovec dal také postavit pivovar.

Před rokem 1483 se oženil s Kateřinou z Wartenbergu a z Blankensteinu (tj. ze Stráže a z Blanska), která je uváděna v letech 1476 - 1487 jako dcera Jana z Wartenbergu a Anny z Dubé. Jejich manželství bylo požehnáno čtyřmi dcerami (nejstarší neznámého jména, dále pak Žofií, Ludmilou a Annou) a třemi syny (Albrechtem, Hynkem a Janem).