Albrecht z Kolowrat

(uváděn 1503 – 1542)

Hejtman rakovnického kraje (1540 - 1541, podle A. Sedláčka 1531 - 1542)

Nejstarší syn Albrechta z Kolowrat (+1530) a Kateřiny z Wartenbergu a z Blankensteinu. Po otci zdědil spolu s bratry Hynkem a Janem díl Krakovce. V roce 1541 je uváděn jako pán na Kolešovicích, Všesulově, Šípech a Slabcích, dále pak na Rousínově, Vysoké Libyni a Dolanech. Na svůj náklad dal postavit kolem roku 1530 kamennou tvrz v Podmoklech (jihozápadně od Křivoklátu).

Dne 10. 8. 1530 došlo k rozdělení zděděného majetku mezi bratry, přičemž Albrecht obdržel Libyni, Krakov, Všesulov, Šípy (10 km východně od Krakovce), Slabce, Rousínov, Bělbožice a pusté 2 lány v Holovousích a s Dolanským dvorem. Ve Všesulově (12 km jihozápadně od Rakovníka).

Hrad Krakovec zatím zůstal v držení všech tří bratří, přičemž každý obýval jinou jeho část. Roku 1537 začaly ovšem mezi bratry vznikat rozepře, které skončily dne 26. 5. 1538 tím, že Albrecht postoupil svůj díl na hradě Krakovci s pivovarem, pekárnami, horní krčmou, zahradou a s některými lesy a také rybníčkem, z něhož se vedla voda do hradu, svému bratrovi Janovi, jenž mu dal směnou své díly na lesích sousedících s Albrechtovými lesy. Albrecht pak Krakovec opustil, přesídlil i s celou rodinou do Všesulova, kde dal také postavit tvrz (poprvé je zmiňována k roku 1542) a vytvořil tam centrum nového panství. Někdy před rokem 1542 se pan Albrecht oženil s Barborou hraběnkou Schlikovou (1542 -13. 5. 1570), dcerou Mikuláše hraběte Schlika a Barbory Schenkové von Trautenberg. Z tohoto manželství vzešel syn Kryštof Jindřich (+2. 6. 1596) a snad i Bernard (+18. 1. 1576) a dcera Kateřina (+8. 11. 1581).

Pan Albrecht zemřel roku 1542 a byl pohřben v kostele sv. Martina ve Všesulově, kam byla pohřbena i jeho choť a pak i jeho děti. Tento chrám se pak stal na delší dobu pohřebištěm této pošlosti Krakowských z Kolowrat. Zachovalo se v něm pět renesančních kamenných figurálních náhrobníků Krakowských z Kolowrat z let 1575, 1576, 1582, 1592 a 1596. Vdova Barbora pak vládla na Všesulově až do plnoletosti svého syna Kryštofa Jindřicha.