Alexander Joseph Kolowrat-Krakowský

29. 1. 1886 – 4. 12. 1927

Alexander Joseph Kolowrat-Krakowský

Hrabě Alexander Kolowrat-Krakowský, nejstarší syn hraběte Leopolda Filipa Kolowrat-Krakowského, je bezesporu jednou z nejvýraznějších a nejzajímavějších osobností mezi pány z Kolowrat.

Jako čtrnáctý v pořadí v Rakousku–Uhersku složil pilotní zkoušky, ovšem jeho největší životní láskou byl automobilismus. Hrabě „Saša", úspěšný automobilový a motocyklový závodník, se stal i hlavní postavou knihy Dědeček automobil Adolfa Branalda. Už v roce 1908 získal v soutěži o cenu prince Jindřicha na trati dlouhé 2000 km druhé místo.

Později se úspěšně účastnil i závodů Petrohrad–Sevastopol a v soutěži o Kavkazský pohár byl vyhlášen absolutním vítězem. Po roce 1918 dokonce reprezentoval Československo. Stal se pravou rukou Václava Klementa, majitele automobilky Laurin a Klement. Na jeho počest se každoročně koná sraz historických vozidel s okružní jízdou v okolí Přimdy a s návštěvou sousedních měst v Bavorsku.

Ovšem vedle své „závodnické kariéry“ byl hrabě Alexander i velmi úspěšným filmovým producentem. V roce 1910 zřídil na zámku ve Velkých Dvorcích filmové ateliéry, které po požáru zámku v roce 1912 přesunul do Vídně. Tam vznikla známá produkční společnost Sascha–Filmindustrie, která měla po první světové válce pobočky v Bělehradu, Bukurešti, Budapešti, Varšavě a samozřejmě v Praze. Největším přínosem hraběte Alexandera pro světovou kinematografii je bezesporu objev Marlene Dietrich, kterou společně s další pozdější světovou hvězdou Willim Frostem angažoval do filmu Café Electric.

Ve svatoštěpánském chrámu ve Vídni se hrabě Alexander 30. dubna 1923 oženil s princeznou Sofií Trubeckou. Manželství bohužel zůstalo bezdětné. O čtyři roky později, v prosinci 1927 prohrává vzdělaný, ctižádostivý, ale zároveň skromný hrabě Alexander boj s rakovinou a umírá ve věku nedožitých 42 let.

K uctění památky Alexandera Josepha – Saši – Kolowrat-Krakowského se v okolí Přimdy koná každoroční Jízda Saši Kolowrata