František Xaver hrabě Krakowský z Kolowrat
Portrét Františka Xavera hraběte Krakowského
z Kolowrat Řád maltézských rytířů –
České velkopřevorství

František Xaver hrabě Krakowský z Kolowrat

5. 6. 1803 – 15. 6. 1873

Komoří a skutečný tajný rada
Člen říšské panské sněmovny
58. český velkopřevor řádu Maltézských rytířů (1867–1873)
Leopoldův řád
Papežský řád Kristův

Narozen hraběti Arnoštu Josefovi Krakowskému z Kolowrat (1774–1830) a baronese Johaně Helversenové z Helversheimu (1776–1839).

Po vstupu do řádu zastával nejrůznější funkce, zejména úřad receptora (příjemce důchodů). Před svým ustanovením velkopřevorem jej řádový místodržitel Fra Alessandro Borgia (1865–1872) jmenoval řádovým vyslancem u císařského dvora ve Vídni.

Dne 2. 12. 1867 byl na řádovém shromáždění uznán za velkopřevora a ujal se svého úřadu. Velkopřevor František Xaver hrabě Krakowský z Kolowrat dosáhl řady důstojenství. Byl císařským skutečným tajným radou a komořím, byl rytířem řádu Leopoldova a komturem portugalského řádu Kristova a stal se i doživotním členem říšské panské sněmovny.

Pokud nepobýval u dvora ve Vídni či na cestách, zdržoval se většinou ve Strakonicích, kde také zemřel a byl v řádové kryptě chrámu sv. Prokopa strakonického hradu pochován.

Jeho působení je připomenuto i v hlavním řádovém kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně v Praze, kde na epištolní straně na stěně nad první klenbou do postranní lodi visí jeho oválný štít s malovaným erbem na zlaceném plechu.

František Xaver hrabě Krakowský z Kolowrat
Portrét Františka Xavera hraběte Krakowského z Kolowrat
Řád maltézských rytířů – České velkopřevorství