Prokop Jan hrabě Krakowský z Kolowrat, svobodný pán z Újezda
Prokop Jan hrabě Krakowský z Kolowrat,
svobodný pán z Újezda

Prokop Jan hrabě Krakowský z Kolowrat, svobodný pán z Újezda

(křtěn 13. 3. 1718 – 6. 4. 1774)

Komoří a skutečný tajný rada
Nejvyšší dvorský lenní soudce (1759 – 1760)
Nejvyšší zemský soudce v Čechách (1760 – 1772)
4. uživatel výnosu peněžního fideikomisu

Narodil se jako první dítě Vilému Albrechtu II. hraběti Krakowskému z Kolowrat (1678–1738) a Marii Františce hraběnce z Waldsteina (1698–1782). Po rodičích zdědil část Březnice a dále statky Hradiště, Dešenice, Řitku a Pomsdorf ve Slezsku.

Dne 21. ledna 1741 se oženil s Marií Walburgou Josefou hraběnkou ze Sternbergu (křtěna 14. 3. 1716 – 3. 9. 1746), dámou řádu Hvězdného kříže. Ve společném manželství se jim narodily 4 děti: Marie Anna (1742–1808), Marie Františka (1744–1747), Jan Prokop (1748–1771) a Josef Maria (1746–1824).

Poté co ovdověl, oženil se Prokop Jan podruhé. Stalo se tomu dne 20. 2. 1748, kdy si vzal Annu Markétu hraběnku z Ogilvy (křtěna 26. 7. 1725–5. 2. 1810), která byla taktéž dámou řádu Hvězdného kříže. V tomto manželství se narodilo dokonce 10 dětí: Jan Nepomuk Karel (1748–1816). Vilém (1750), Walburga (1751–1794), Václav Josef (1752), Marie Rosina (1754–1844), František (1755), Marie Terezie (1756–1844), Alois Josef (1759–1853), Michael Václav (1760–1778) a Marie Antonie (1763–1842).

Anna Markéta koupila roku 1788 dům „U (zlatého) pštrosa“, čp. 376–III na Malé Straně. O dva roky později k tomuto domu přikoupila zrušený kostel sv. Prokopa pod závazkem, že jej nechá přestavět na obytný dům. Díky této přestavbě má dnes zrušený kostel klasicistní podobu.

V roce 1750 nechává Prokop Jan zřídit ve farním kostele sv. Mikuláše v Dašenicích hlavní oltář. Nezapomněl ani na tamější zámek, který nechává upravit v barokní stylu, avšak je ponechán renezanční ráz celé stavby. Celé Dešenické panství, Janovice a Veselé prodává roku 1757 říšskému hraběti Karlu Josefu z Palmu a pánu na Gundelfingenu, který tyto statky připojil ke svému panství s centrem v Bystřici nad Úhlavou.

Spolu s Filipem a Janem Nepomuckým Kolowrat-Krakowskými zdědil roku 1771 po hraběnce Antonii Josefě Schlickové statek Čakovice u Prahy. O dva roky později prodávají tento majetek prezidentu dvorské komory Leopoldu hraběti Krakowskému z Kolowrat.

Hrabě Prokop Jan byl pohřben v Praze, zatímco jeho druhá manželka byla pohřbena v Chýších, odkud její ostatky roku 1823 převezli do Blovic.