Jan Krakowský z Kolowrat

(uváděn 1530 – 1555)

Hejtman rakovnického kraje (1537 - 1547)

Syn Jindřicha Albrechta z Kolowrat a z Krakovce (1479 - 1530) a Kateřiny z Wartenbergu a z Blankensteinu (1476 - 1487), který byl rovněž spolumajitelem Krakovce.

V rámci dělení otcovského majetku mu 10. 8. 1530 připadly statky Veclov, Svojetín, Očihov, Soseň, Svinařov, Skupá a Zhoř. Dále vlastnil společně s bratrem Hynkem tvrz Podmokly s příslušenstvím a Nový mlýn.

Když zemřel bratr Hynek (asi roku 1539), stal se Jan z Kolowrat poručníkem jeho nezletilých synů Jiřího (1538 - 1563) a Víta (1540 - 1567). Pan Jan však nebyl dobrým hospodářem a řadu statků musel odprodat, čímž ochuzoval sebe a pak i sirotky, kteří mu byli svěřeni. Tak prodal nejprve roku 1541 jménem svým i svých synovců Jiříka a Víta Kolešovice panu Jeronýmu Hrobčickému z Hrobčic a na Slatině. Někdy tou dobou prodal také svůj statek Soseň (4 km východně od Jesenice), protože v roce 1542 je tamější tvrz již uváděna jako pustá. V roce 1544 prodal ves Očihov (5 km jihovýchodně od Podbořan) s tvrzí a příslušenstvím rovněž Jeronýmu Hrobčickému z Hrobčic. Konečně smlouvou ze dne 9. 6. 1548 prodali Jan, Jiřík a Vít Krakowští z Kolowrat za 3850 kop grošů českých nejvyššímu zemskému sudímu Janovi staršímu z Lobkowicz a na Zbiroze a jeho manželce Anně, rozené z Roupova vsi Skupou, Svinařov, Modřejovice, Podmokly, Studený s podacím v Rousínově, dvůr a tvrz Dubňany, pustý dvůr v Hlincích a především hrad Krakovec s poplužním dvorem.

Tak byla na čas (do roku 1570) ztracena kolébka větve Krakowských z Kolowrat, která sehrávala v životě členů rodu obdobně důležitou roli jako kulička na náhrobníku Albrechta z Kolowrat v ročovském klášteře. S Krakovcem je ostatně spojený velmi podobný příběh – nad jeho hlavní branou visel až do počátku 19. století zvoneček, o němž byla mezi okolním lidem rozšířena pověst, že vždy sám od sebe začal zvonit, kdykoliv někdo z rodiny Kolowratů měl zemřít.

Někdy před rokem 1537, pojal pan Jan za choť Anastasii Plánskou ze Žeberka (von Seeberg), dceru Jana Jindřicha Plánského ze Žeberka a Marie Anny z Bernbergu. Paní Anastasie je listině doložena v letech 1537 - 1567. Z tohoto manželství se narodily dcery Zdenka (1533 - 1574) a Marie Anna (1553 - 1558).