Jan František hrabě Krakowský z Kolowrat
Jan František hrabě
Krakowský z Kolowrat

Jan František hrabě Krakowský z Kolowrat

(2 .7 .1649 – 20. 10. 1723)

Komoří, skutečný tajný rada
Přísedící zemského soudu
Nejvyšší kancléř království českého
Královský komisař
1. uživatel peněžního fideikomisu

Hrabě Jan František byl jediným synem Viléma Albrechta I. hraběte Krakowského z Kolowrat (1600–1688) a jeho druhé manželky Anny Kateřiny hraběnky z Rozdražova (1640–1652). Stal se zakladatelem mladší větve rodu Krakowských z Kolowrat, tzv. týnecké větve. Po otci zdědil spolu se sestrami Annou Ludmilou a Kateřinou Barborou část Chlumce pod Kyšperkem a Žichovice. K tomu přikoupil od Jana Václava Ježovského z Lub dne 24. 11. 1689 za 20 000 zlatých rýnských a 80 zlatých klíčného statky Bílenice, Damíč a Bukovník. Všechny nově nabyté statky připojil k Žichovicím. Po smrti sestry Anny Ludmily získává ještě Chyše, které si velmi oblíbil a často je navštěvoval.

Ve vídeňském Hofburgu se 22. 7. 1675 oženil s Eleonorou Claudií hraběnkou d´Anquisola (1654–1761), dvorní dámou císařovny Eleonory a dámou řádu Hvězdného kříže. Do tohoto manželství se narodilo celkem jedenáct dětí: Leopold Vilém, Vilém Albrecht, Marie Antonie, Marie Ludmila, Ferdinand Alois, Kajetán Norbert, Filip Nerius, Marie Magdalena, Ignác František, Kajetán František a Marie Anna Josefa.

Dne 20. 5. 1691 vymírá Františkem Ignácem rod z Rozdražova a hrabě Jan František, který byl jeho nejbližším příbuzným, dědí panství Blatná. O čtyři roky později tento statek prodává Ernestině (Arnoštce) ovdovělé hraběnce Sérenyiové de Kis Sérenyi, rozené z Löwensteinu.

V roce 1684 kupuje od Václav Vojtěch hraběte ze Sternbergu dům (čp.176–IV) v Loretánské ulici na Hradčanech. Po čtyřech letech zakoupí ještě sousední dům (čp. 177–IV), který se dnes nazývá Hrzánský palác. Oba tyto domy nechal propojit a stavebně upravit tak, že vzniknul jeden palác, ve kterém byl zřízen velký sál a domácí kaple. Hrabě posléze čelí finančním potížím a palác se tak dostává do konkurzu, následně je ale prodán a v roce 1712 opět rozdělen mezi věřitele.

Tyto finanční potíže hraběte Kolowrata donutily k prodeji i dalšího majetku. Žichovice, které byly zvěčněny v rámci unikátní svaté cesty, prodává v roce 1707 Marii Anně Iselinové z Lanou, za dva roky je i Marie Anna prodává pasovskému biskupovi Janu Filipu hraběti z Lambergu. Taktéž v roce 1707 prodává Chlumec svým věřitelům a poději jej získává jako jediný právoplatný majitel Norbert Leopold hrabě Liebsteinský z Kolowrat.

Jan František hrabě Krakowský z Kolowrat zemřel 20. října 1723, jeho posledním přáním bylo, aby byl pochován v milovaných Chyších. Zatímco jeho manželka, Eleonora Claudie hraběnkou d´Anquisola byla pohřbena na Hradčanech v kostele sv. Benedikta, tedy nedaleko jejich pražského paláce.

Eleonora Claudie hraběnka Krakowská z Kolowrat, rozená d´Anquisola (1654–1761)
Eleonora Claudie hraběnka
Krakowská z Kolowrat,
rozená d´Anquisola (1654–1761)