Kryštof Jindřich Krakowský z Kolowrat

(uváděn 1549 – 2. 6. 1596)

Hejtman Rakovnického kraje (1562 – 1571)

Syn Albrechta Krakowského z Kolowrat (1503 – 1542) a hraběnky Barbory Schlikové (1542 – 1570).

Když dosáhl plnoletosti, přikoupil ke zděděnému zboží od Zikmunda Chmelického z Chmelic a na Kožlanech ves Křekovice (1553/54) za 242,5 kop grošů. Vlastnil i ves Libín a Zdeslav a po dílu Holovous, Křešovic a Hlinče.

Dne 24. 5. 1570 koupil od Jana Újezdského z Červeného Újezda za 1050 kop grošů českých Krakovské panství, které vedle příslušných vsí obsahovalo především hrad Krakovec s krčmou, třemi chalupami a lázní (vše při hradu) a dále pivovar, mlýn pod hradem, louky, haltýře, chmelnice, cihelnu, tři potůčky a lesy kolem Zhoře a Rousínova. Tak se Krakovec dostal zpět do rukou rodu Krakowských z Kolowrat.

V letech 1570 – 1588 vlastnil tedy Kryštof Jindřich statky Krakovec, Všesulov, Šípy a Vysokou Libyni. Jeho finanční poměry se musely zhoršit, protože v roce 1588 Krakovec s poněkud ztenčeným příslušenstvím zase prodal, a to císařskému radovi Radslavu z Vohynic na Teplici a Zahořanech (†1619) za 1250 kop grošů českých (vklad do desek zemských dne 11. 2. 1588).

Po prodeji dal Kryštof Jindřich postavit v letech 1588 – 1590 v Šípech tvrz, na níž se pak usadil. K Šípům pak připojil vsi Libyni, Zdeslav, Lhotu a Krakov, z nichž vytvořil šípský statek. Ve vsi Hluboký v lese zvaném Hlubocko (osm kilometrů jihovýchodně od Jesenice u Rakovníka) dal postavit ovčín s chalupou, který pojmenoval Zelený Důl.

Ve Všesulově si držel luteránského kněze, jenž působil i na Plzeňsku.

Poprvé se Kryštof Jindřich Krakowský z Kolowrat oženil před rokem 1558 s hraběnkou Kateřinou Schlikovou (1558 – 5. 11. 1582 na hradě Roupově, pohřbena ve Všesulově pod kamenným figurálním náhrobníkem). Svému choti dala čtyři syny a dvě dcery – Albrechta (1558 – 1592), Jana Jindřicha (1584 – 1592), Alžbětu (1583 – 1597), Annu Marii (1583 – 1604), Abunda (1596 – 1604) a Maximiliána (1596 – 1644). Pak pojal za manželku Kateřinu Týřovskou z Einsiedelu (1588 – 1604 v Jesenici), dceru Jindřicha mladšího Týřovského z Einsiedelu na Slabcích (†1556) a Kateřiny Rzesanské z Kadova. S ní měl pak další dva syny a jednu dceru – Karla (1596 – 1628), Bohuslava Jiřího (1596 – 1638) a Annu Barboru (1622 – 1666).

Když Kryštof Jindřich zemřel, byl pohřben v kostele sv. Martina ve Všesulově, kde se dochoval jeho figurální náhrobek.