Berta Jindřiška Kateřina Nadine, rozená komtesa Krakowská z Kolowrat

21. 6. 1890 – 28. 1. 1982

Berta Jindřiška Kateřina Nadine

Narozena jako třetí dcera a páté dítě držitele rodového fideikomisu Leopolda Filipa hraběte Krakowského z Kolowrat (14. 3. 1852 v Benátkách – 19. 3. 1910 ve Vídni) a Nadine baronesy von Huppmann-Valbella (6. 8. 1858 v Paříži – 30. 7. 1942 v Mnichově).

Měla silné náboženské cítění. Ve Vídni se provdala dne 10. 8. 1909 za Jeronýma hraběte Colloredo-Mannsfelda (3. 11. 1870 v Dobříši – 29. 8. 1942 v Praze), který se později proslavil jako námořní kapitán a komandant řádové lodi Zrinyi a získal řadu vyznamenání. Před I. světovou válkou působil také jako námořní atašé rakousko-uherského velvyslanectví v Berlíně a po válce převzal správu panství Zbiroh a později veškerého rodového jmění.

Svému choti dala hraběnka Berta čtyři syny, a to Josefa (1910), Jeronýma (1912), Weikharda (1914) a Bedřicha (1917), ale nakonec ho opustila a v roce 1926 bylo jejich manželství rozloučeno.

Později odjela na tříleté turné s americkým černošským zpěvákem Rolandem Hayesem, s nímž měla posléze dceru.