Aktuality

XIX. Jízda Saši Kolowrata

V sobotu 15. června se v Přimdě uskutečnil 19. ročník Jízdy Saši Kolowrata. Jízda byla pořádána také jako memoriál Františka Tomáše hraběte Kolowrat-Krakowského, který tradici jízdy v roce 2001 založil.

více

Filantrop Hanuš hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat

Jan Nepomuk Karel hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat, s predikátem svobodný pán z Újezda, je známější pod jménem Hanuš. Během svého života se prosadil v politice a ve státní správě, stal se součástí řádu Maltézských rytířů a dosáhl vysokých vyznamenání a ocenění.

více

Palác Chicago a mecenášská aktivita rodu

V návaznosti na dlouhou rodovou mecenášskou tradici i dnes rodina Kolowrat-Krakowských štědře podporuje kulturu a vzdělávání. V tomto duchu se nesla spolupráce s Národním filmovým muzeem NaFilM.

více

Eva Ludmila Františka hraběnka Krakowská z Kolowrat – mecenáška pražské Lorety pro větší slávu Boží

Pražské slunce, tak zní název nejcennější české barokní paprskové monstrance z ryzího zlata a tisíce diamantů, která je součástí Loretánského pokladu. Diamantová monstrance byla vyrobena na zakázku pro pražskou Loretu na popud Ludmily Evy Františky hraběnky Krakowské z Kolowrat, rozené Hiserlové z Chodova, páté manželky nejvyššího hofmistra a zemského soudce hraběte Viléma Albrechta I.

více

František Antonín II. hrabě Kolowrat-Liebsteinský

František Antonín II. hrabě Kolowrat-Liebsteinský (1778–1861) je právem považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin, zasáhl jak do politického, ekonomického, tak i kulturního dění v Rakousku-Uhersku. Proslavil se svou podporou národního obrození, mecenášskými aktivitami, či podnikatelským duchem.

více

Poděkování Galerii Kodl za podporu Kolowrátku

Galerii Kodl pořádá 2. ročník prodejní výstavy současného malířského umění s názvem Letní výtvarný salon Kodl Contemporary. Prezentuje vytříbená díla autorů od období hyperrealismu až po abstrakci. Část výtěžku z prodeje těchto děl věnuje galerie na podporu nadačního fondu Kolowrátek.

více

František Karel I. hrabě Liebsteinský z Kolowrat

Připomeňme si významnou osobnost z rodu Kolowratů, hraběte Františka Karla I. V květnu uplyne téměř 400 let od narození významného politika, diplomata a mecenáše. Ve stejném měsíci ve věku nedožitých 80 let také zemřel.

více
1, 2, 3, 4, 5, 6