František Karel I. hrabě Liebsteinský z Kolowrat

Připomeňme si významnou osobnost z rodu Kolowratů, hraběte Františka Karla I. V květnu uplyne téměř 400 let od narození významného politika, diplomata a mecenáše. Ve stejném měsíci ve věku nedožitých 80 let také zemřel.

Za své zásluhy a diplomatické služby byl hrabě František Karel I. společně se svými bratry 20. července 1658 povýšen do říšského hraběcího stavu a následně 8. listopadu 1660 získal také český hraběcí stav. Za své zásluhy obdržel 12. června 1688 řád Zlatého rouna.

V letech 1661–1667 byl prezidentem nad apelacemi, stal se komořím a tajným radou, od roku 1667 vykonával funkci zemského hejtmana na Moravě. V tomto úřadu dosáhl značného úspěchu a délkou funkčního období 33 let se stal historicky nejdéle úřadujícím vykonavatelem této funkce. Jeho úřad připomíná ceremoniální meč moravského zemského hejtmana, který hrabě dostal od císaře Leopolda I., jehož mimo jiné doprovázel na volební jednání a následně působil v jeho službách.

Hrabě František Karel I. byl velmi podnikavý a dařilo se mu rozšiřovat rodový majetek. Na svých panstvích podporoval rozvoj, jak ekonomický a hospodářský, tak stavební. V Rychnově nad Kněžnou například zahájil výstavbu nového barokního zámku. V Deštné v Orlických horách zase zavedl výrobu luxusního barokního skla, tzv. kolowratského křišťálu.

Během svého života finančně podporoval katolickou církev, převážně výstavbu mnoha církevních budov. Díky těmto aktivitám si můžeme jeho erb prohlédnout na nejednom kostele.