Spolupráce rodiny Kolowrat-Krakowských s DAMU, Švédskou ambasádou a Scénologickou společností, z.s. při oslavách stého výročí narození Ingmara Bergmana

Rodina Kolowrat-Krakowských s potěšením oznamuje, že přijala nabídku spolupracovat společně se Švédskou ambasádou, DAMU, Scénologickou společností, z.s. a režisérem Štěpánem Páclem při oslavě stého výročí narození Ingmara Bergmana.

Pro nastudování a uvedení dvou divadelních her Ingmara Bergmana rodina Kolowrat-Krakowských s potěšením poskytne zdarma prostory Divadla Kolowrat a za účelem scénických čtení prostory Cafe Elektric. Divadlo Kolowrat a CAFE ELEKTRIC se nacházejí v Kolowratském paláci na Ovocném trhu v Praze 1.