Filantrop Hanuš hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat

Jan Nepomuk Karel hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat, s predikátem svobodný pán z Újezda, je známější pod jménem Hanuš. Během svého života se prosadil v politice a ve státní správě, stal se součástí řádu Maltézských rytířů a dosáhl vysokých vyznamenání a ocenění. Byl dobrým hospodářem na rozsáhlém panství, kde se zasloužil o hojnou stavební činnost. Proslavil se zejména jako štědrý mecenáš a podporovatel národního uvědomění a kultury. Známe jej také díky spisovatelce Boženě Němcové, která ho ve slavném románu vylíčila jako Hanuše Březenského. Na březnickém zámku hrabě Hanuš často pobýval, poté, co jej zdědil po otci si zámek doslova zamiloval a přebudoval na své sídlo.

S Boženou Němcovou a ostatně s celou její rodinou pojil hraběte Hanuše úzký přátelský vztah. Velice dobře se znal s manželem Boženy Němcové Karlem. Poté, co Karel Němec opustil státní správu, kde dlouhá léta pracoval, nabídl mu hrabě práci. Němec se stal jeho finančním správcem a měl na starost revizi účetnictví. Hrabě Hanuš udržoval kontakt s mnoha českými spisovateli, s nimiž si často dopisoval a některým dokonce finančně podporoval tvorbu. Kromě již zmíněné Boženy Němcové jmenujme například Karla Havlíčka Borovského či Josefa Kajetána Tyla. Hrabě Hanuš měl silné národní cítění, není tedy divu, že přátelský vztah ho pojil také s osobnostmi stojícími za obrozením českého národa. Dokazuje to dochovaná korespondence s Františkem Palackým, Josefem Jungmannem nebo Františkem Ladislavem Riegerem.

Se svým otcem se zapojil do kruhu vlastenecky smýšlejících aristokratů kolem Kašpara Šternberka. Prakticky tak stál u zrodu Vlastenského muzea (dnes Národní muzeum), které celý život podporoval. Dokonce muzeu odkázal část svých sbírek a březnickou knihovnu s mnoha vzácnými prvotisky a iluminovanými rukopisy. Hanuš hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat byl uznávanou autoritou českého národního obrození a oblíbeným filantropem. Pomáhal vzniknout českým ochotnickým divadlům a národním spolkům, stal se hlavním kurátorem Matice české, podpořil dostavbu chrámu sv. Víta a stavbu Národního divadla.Jan Nepomuk Karel (zv. Hanuš) hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat, svobodný pán z Újezda (12. září 1794 – 26. června 1872)Jan Nepomuk Karel hrabě Krakowský-Nowohradský z Kolowrat
Autor busty Bohumil Schnirch, 1900, sochařská výzdoba slavnostního schodiště historické budovy Národního muzea