Palác Chicago a mecenášská aktivita rodu

V návaznosti na dlouhou rodovou mecenášskou tradici i dnes rodina Kolowrat-Krakowských štědře podporuje kulturu a vzdělávání. V tomto duchu se nesla spolupráce s Národním filmovým muzeem NaFilM. Muzeum jako první v České republice přibližuje fascinující svět filmu prostřednictvím spojení historie a současné technologie.

S rodem Kolowratů je téma filmu úzce spojeno. Alexander Josef hrabě Kolowrat-Krakowský stál u zrodu rakouského filmového průmyslu a proslavil se jako režisér a filmový producent. Není tedy divu, že se v letech 2016–2018 celé jedno patro Paláce Chicago na Národní třídě proměnilo ve výstavní prostor, kde si návštěvníci mohli prohlédnou unikátní interaktivní výstavu Na film! 2: V pohybu.

V minulém roce jsme si také připomněli devadesát let od vystavění unikátního funkcionalistického paláce Chicago. Palác byl postaven díky spolupráci mladého představitele meziválečné avantgardy Josefa Havlíčka a špičkového odborníka na železobeton Jaroslava Polívky. Stavba byla realizována na popud politika, diplomata a vizionáře Jindřicha Josefa hraběte Kolowrat-Krakowského.

Palác Chicago byl jedním z prvních pražských konstruktivistických paláců, jenž svým charakterem i moderním vybavením předběhl svou dobu, neboť byl opatřen vymoženostmi amerických mrakodrapů. Spolu s Baťovým palácem obuvi patřil palác Chicago mezi nejmodernější domy tehdejší Prahy.Alexander Josef hrabě Kolowrat-KrakowskýJaroslav Polívka (1886–1960)Jindřich Josef hrabě Kolowrat-KrakowskýJosef HavlíčekPalác Chicago