Barokní podnikatel Leopold Vilém I. hrabě Krakowský z Kolowrat

Hrabě Leopold Vilém I. byl barokním šlechticem ve všech ohledech, vynikal vzdělaností i výjimečnými schopnostmi. Byl zejména obdivuhodným politikem. Dosáhl na post prvního státního a konferenčního ministra, stál tak v čele nejvyššího státního orgánu. Těšil se důvěry několika panovníků, kteří ho za jeho služby odměnili několika vyznamenáními. Stal se držitelem uherského řádu sv. Štěpána a Leopoldova řádu, od císaře Josefa II. v roce 1782 dokonce obdržel Řád zlatého rouna.

Kromě politických ambicí měl obchodní talent a duši pravého podnikatele. Po vzoru svého otce se věnoval shromažďování majetku a rozšiřování pozemkových vlastnictví. Často tak činil díky dobrému společenskému postavení, rodinným vazbám či sňatkové politice. Osvědčily se mu cenové spekulace, díky vhodným koupím a následným prodejům vydělal nemalé jmění, které dokázal zhodnotit. Zasloužil se o zvelebení všech svých panství, renovaci a výstavbu několika významných budov.

Mezi nejvýznamnější ekonomické počiny hraběte Leopolda Viléma I. patří rozšíření panství Jeníkov (dnes Golčův Jeníkov). Nechal zde zřídit státní manufakturu na tabák, pro kterou vybudoval Horní a Dolní zámek. Největší tabáková továrna v zemi mu generovala roční zisk 6 000 zlatých a nabízela pracovní uplatnění pro místní obyvatele. Jako první v Evropě založil v Jeníkově tzv. jehlárnu, unikátní továrnu na jehly. Na svých panstvích se nebál prosazoval moderní zemědělské metody.