Kolowratský palác – „Global Money Week 2020“

V posledním březnovém týdnu se koná „Global Money Week.“ Je to již počtvrté v řadě, co se Česká republika zapojuje do tak významného celosvětového projektu, jehož posláním je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. 

V termínu od 23. – 29. 3. 2020 se budou konat na různých místech po celé republice akce zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Do projektu se zapojí základní školy, střední školy, dětské domovy, knihovny, finanční instituce, firmy i široká veřejnost. 

Nadační fond Kolowrátek Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakowských, oslovila spoluzakladatelka a ředitelka yourchance o.p.s. Jana Merunková s nabídkou spolupráce. Paní doktorka Dominika Kolowrat-Krakowská ráda přijala a projekt podpoří.

Kolowratský palác tak přivítá ve dnech 23. – 25. 3. 2020 základní a střední školy. V jedinečných prostorách Divadla Kolowrat budou pro děti připravené přednášky a workshopy. Jak uvedly obě dámy: „Věříme, že každoroční kampaň zaměřená na finanční uvědomění, bude inspirovat děti a mladé lidi, aby se vzdělávali i v této oblasti.“