Tachovský Kolowrátek vystoupil v Lidicích

Tragické výročí vypálení obce Lidice jsme si připomněli v sobotu 15. června. Oficiální pietní akt pořádaný Památníkem Lidice byl doprovázen přehlídkou pěveckých souborů nazvanou Světlo za Lidice. Před muzeum se představilo 14 dětských souborů a uctilo památku padlých. Na programu bylo společné vystoupení všech souborů se zpěvačkou Monikou Absolonovou, která byla ambasadorkou akce, nebo interpretace písně Růže za Lidice od Aleny Šandové.

Pěvecké soubory reprezentující jednotlivé regiony vystoupily také samostatně se svým repertoárem. Folklorní soubor Tachovský Kolowrátek z Dětského domova Tachov vystoupil s chodskou lidovou hudbou. Svým názvem odkazuje na podporu Nadačního fondu Kolowrátek, který je patronem dětského domova v Tachově již 10 let. Rodina Kolowrat-Krakowských tímto děkuje souboru Kolowrátek a panu řediteli Dětského domova v Tachově Mgr. Zdeňku Kropáčovi za účast na pietní akci.

Nadační fond Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakowských byl založen v únoru 2008 ku příležitosti 65. výročí narození hraběte Františka Tomáše a svou obecně prospěšnou činností pokračuje v mecenášské tradici rodu Kolowrat-Krakowských. Hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek je podpora nadaných dětí a mladistvých. V návaznosti na rodovou tradici směřuje aktivní podpora fondu také do oblasti kultury.