Kavalír Oldřich František hrabě Kolowrat-Liebsteinský

Připomeňme si Oldřicha Františka hraběte Kolowrat-Liebsteinského, který se proslavil výkonem funkcí nejvyššího purkrabího a hofmistra, ale také jako schopný hospodář a významný mecenáš. Byl synem hraběte Jindřicha, který mu poskytl vynikající vzdělání. Proto také v roce 1622 odcestoval na kavalírskou cestu, ze které se vrátil po dlouhých šesti letech.

Kavalírská cesta byla určena dospívajícím šlechticům jako završení jejich výchovy a vzdělání. Jednalo se o cestu po evropských metropolích, která byla spojena se studiem na tamních univerzitách. Cílem výprav bylo nejen osvojení cizích jazyků, ale také získání povědomí o ostatních aristokratických dvorech a nabytí zkušeností v diplomacii a mezinárodních vztazích. Nejdůležitějším prvkem cestování na prahu dospělosti bylo zejména získání potřebných kontaktů pro vykonávání budoucí funkce a kariéry.

Hrabě Oldřich František během kavalírských cest procestoval prakticky celou Evropu. Delší pobyty věnoval nejvýznamnějším univerzitním městům, měl tak možnost studovat v Římě, Lovani, Paříži, Madridu nebo Lisabonu. Již tehdy byl mladý aristokrat svázán s katolickou církví, proto upřednostňoval pobyt v katolických zemích, který vždy spojil s návštěvou významného poutního místa, jako byla například Loreta nebo Santiago de Compostela.

Není tedy divu, že se během svého života stal významným mecenášem katolické církve, jeho oddanost církvi jej provázela až do smrti. Stál například u vzniku kapucínského kláštera v Sušici, podpořil založení několika jezuitských kolejí, například v Klatovech, v Březnici a v Hlohově.

Nesmíme opomenout ani Oldřichovu významnou politickou roli. V pobělohorském období zastával několik nejvyšších úřadů ve správě Českého království, uplatnil se dokonce u císařského dvora ve Vídni. V letech 1637–1645 vykonával souběžně dvě správní funkce habsburské monarchie, což z něj činilo jednu z nejdůležitějších osob za vlády Ferdinanda III. Vrcholem jeho kariéry byl úřad nejvyššího purkrabího, který zastával na sklonku svého života.Oldřich František hrabě Kolowrat-Liebsteinský (1607–1650)