Maltézští rytíři z rodu Kolowratů

Suverénní Řád Maltézských rytířů patří mezi nejstarší katolické řády na světě. V Českých zemích Řád působí nepřetržitě od 12. století dodnes, pouze s výjimkou dvou okupací. Jeho cílem je účinně pomáhat potřebným, proto jej z historie známe především v souvislosti se zakládáním nemocnic a hospiců. Dnes se zaměřuje na charitativní činnost. Na světě bylo založeno šest velkopřevorství, jedno z nich má sídlo v Praze. Několik osobností z rodu Kolowratů bylo členy Maltézského řádu, tři z nich se stali velkopřevory, hlavami české frakce Řádu.

Jmenujme generála a polního podmaršála Emanuela Václava Kajetána hraběte Krakowského z Kolowrat, který se proslavil jako velitel vítězného vojska v bitvě u Kolína (18. června 1757). Pro Řád Maltézských rytířů byl rodiči předurčen již ve třech letech. Po studiích odcestoval na Maltu, kde pobýval u velmistra řádu. Roku 1754 byl jmenován 51. českým velkopřevorem. Během svého působení v řádu se zasloužil a přestavbu několika kostelů ve svých komendách a vybudování rezidenčního sídla pro členy řádu.

V roce 1819 se v pořadí 54. velkopřevorem stal velící generál a polní podmaršál Vincenc Maria hrabě Kolowrat-Liebsteinský (1749–1824). Dosáhl skvělé vojenské kariéry, během níž získal mnoho ocenění, například kříž vojenského Řádu Marie Terezie nebo Komandérský kříž. V bitvě u Slavkova (2. prosince 1805) velel 4. rusko-rakouské koloně pěchoty. Dne 23. listopadu 1823 mu císař František II. udělil za zásluhy Řád zlatého rouna, ve stejném roce obdržel také velkokříž francouzského Řádu čestné legie.

František Xaver II. hrabě Krakowský z Kolowrat celý život zasvětil Řádu Maltézských rytířů. Zastával nejrůznější funkce, od receptora po řádového vyslance u císařského dvora. V roce 1867 byl dokonce zvolen 58. českým velkopřevorem. Během svého působení inicioval vznik prvního vojenského lazaretu maltézského řádu. Zasloužil se o dostavbu strakonického hradu a přestavbu zámečku v Motole. Byl rytířem Leopoldova řádu a komturem portugalského řádu Kristova.Emanuel Václav Kajetán hrabě Krakowský z Kolowrat (1700–1769)
Řád maltézských rytířů – České velkopřevorstvíFrantišek Xaver II. hrabě Krakowský z Kolowrat (1803–1873)