Vilém Albrecht I. hrabě Kolowrat-Krakowský

V únoru uplyne 420 let od narození významného politika, soudce, hospodáře a mecenáše, hraběte Viléma Albrechta I. Zemřel v den svých 88. narozenin, na stejný měsíc tedy připadá také výročí jeho úmrtí. Tento přední aristokrat patří mezi nejvýznamnější osobnosti rodu Kolowratů. Během svého života zastával vysoké politické funkce. Po dobu 12 let vykonával funkci nejvyššího zemského soudce českého království. V roce 1678 byl povýšen na nejvyššího hofmistra, kterým byl až do své smrti.

Díky sňatkům, obratnosti a podnikatelskému duchu rozšířil majetek Kolowratů o množství statků, panství, pozemků i vesnic, které v roli hospodáře spravoval a udržoval. Krátce před svou smrtí vymyslel do té doby nevídaný způsob, jak zajistit nejen prvorozeného, ale i druhorozeného syna. Nejstaršímu potomkovi odkázal veškerý movitý majetek, tzv. finanční fideikomis. Druhorozený mužský potomek poté získal všechny rodové nemovitosti a panství, tzv. hmotný fiedeikomis. Tímto krokem zajistil nedělitelnost rodového majetku pro další generace.

Hrabě Vilém Albrecht I. byl hluboce věřící a vlivný šlechtic, proto investoval do reprezentace rodu formou mecenátu. Pečoval o týnecký chrám Nanebevzetí Panny Marie a investoval do dalších církevních staveb. Z vděku za přežití moru v roce 1680 daroval hrabě kostelu sv. Havla na Starém městě pražském obraz sv. Šebestiána. Jako donátor se také zapojil do stavby jedné ze 44 kaplí při poutní cestě Via sancta z Prahy do Staré Boleslavi.Vilém Albrecht I. hrabě Kolowrat-Krakowský (1600–1688)Portrét páté manželky Ludmily Evy Františky Kolowrat-Krakowské, rozená Hiserlové z Chodova (1616–1695) ze Santa Casy, Pražské Lorety, ve svatebních šatech, posázených 6500 diamanty, které ve svém testamentu odkázala pražské Loretě a následně z nich byla zhotovena Paprsková monstrance, zvaná Pražské slunce.