Zemědělství

Zemědělství

Součástí majetku rodiny Kolowrat-Krakowských je také zemědělská půda. Pouze zlomek její plochy využívá správa Kolowratových lesů za účelem sušení sena pro zimní přikrmování zvěře. Zbývající pozemky jsou pronajaty sesterským firmám Kolowratovy sady s.r.o. a Farma Kolowrat s.r.o.