Zemědělství

Zemědělství

Součástí majetku rodiny Kolowrat-Krakowských je také zemědělská půda. Pouze zlomek její plochy využívá správa Kolowratových lesů za účelem sušení sena pro zimní přikrmování zvěře. Zbývající pozemky jsou pronajaty sesterským firmám Agroova s.r.o., Statek Orlov s.r.o. a okolním soukromým zemědělcům.