Rezervace a památky

CHKO Český les

CHKO Český les

Chráněná krajinná oblast Český les jako geomorfologické pokračování Šumavy

Rezervace Diana

Rezervace Diana

Unikátní lesní porost pralesovitého typu

Rezervace Přimda

Rezervace Přimda

Oblast pod stejnojmenným hradem

Natura 2000

Natura 2000

Povodí Kateřinského a Nivního potoka jako součást evropsky významných lokalit Natura 2000

Památné stromy

Památné stromy

Významné stromy v polesí Kolowratových lesů