Rezervace a památky

CHKO Český les

CHKO Český les

Chráněná krajinná oblast Český les jako geomorfologické pokračování Šumavy

Loreta

Loreta

Nedaleko Klatov na samém kraji Kolowratových lesů

Natura 2000

Natura 2000

Povodí Kateřinského a Nivního potoka jako součást evropsky významných lokalit Natura 2000