Loreta

Loreta

K ochraně bývalého vápencového dolu, který je zcela ojedinělou přírodovědeckou lokalitou, shrnující význam geologický, speleologický a zoologický a je dále významnou báňsko-historickou památkou, byla výnosem ONV Klatovy vyhlášena dne 6. 12. 1984 přírodní památka Loreta. Rostlinná společenstva zde nejsou předmětem ochrany. Důlní dílo pro podpovrchovou těžbu krystalického vápence má štoly ve třech patrech, které jsou dlouhé až 1.100 m, je dnes největším zimovištěm netopýrů v Západních Čechách.