Rezervace Diana

Rezervace Diana

Přírodní rezervace Diana o výměře 20,56 ha byla zřízena výnosem Ministerstva školství a národní osvěty dne 31. 12. 1933. Předmětem ochrany jsou hlavně přirozená rostlinná společenstva ve velmi staré listnaté kmenovině pralesovitého vzhledu s výskytem vzácných a zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin (např. aron plamatý, pérovník pštrosí nebo zmije obecná, čolek horský atd.). Rezervace se rozkládá na severním svahu a na plochém vrcholu malého pahorku obtékaného ze severu Kateřinským potokem uprostřed „dianské“ části Kolowratových lesů v nadmořské výšce 500 m. n. m. Je prakticky celá pokrytá starou mezernatou bučinou, jejíž věk je přes 260 let.