Rezervace Přimda

Rezervace Přimda

Přírodní rezervace Přimda o celkové rozloze 33,52 ha se z větší části nachází na pozemcích Kolowratových lesů přímo pod zříceninami starobylého hradu. Východní část náleží do majetku Lesů města Přimda. Byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury ČSR 4. 7. 1956. Předmětem ochrany je horská (klenová) bučina s charakteristickými přirozenými rostlinnými společenstvími (bažanková jasenina, mezické a acidofilní bučiny, vysokostébelné trávníky a vegetace rulových skal). Vyskytují se zde též vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin (např. konvalinka vonná, vraní oko čtyřlisté nebo zmije obecná, ještěrka obecná, výr velký atd.). Značný je také krajinářský význam vrcholové partie hory Přimda, která značně převyšuje své okolí.