Obora Diana

Obora Diana

Obora Diana vznikla na přelomu let 1995 a 1996 pro zpestření druhové skladby zvěře na území Kolowratových lesů. Nachází se jihozápadně od zámku Diana, v místě původního kamenolomu, na území 25 hektarů. Z toho výměra lesa je 22 ha, louku tvoří 3 ha.

Obora je situována na jižním svahu, což zajišťuje celodenní přístup slunečního záření. Lesní porost je v jižní části převážně smrkový se skupinkami olší. V severní části je les smíšený. Najdeme zde olši, jasan, javor, jírovec, dub a smrk. Louka slouží k pastvě zvěře. V horní části obory je pramen, který zajišťuje vodu pro chovanou zvěř.

V oboře jsou chováni pouze mufloni. Jejich množství se pohybuje mezi 25 až 30 kusy v poměru pohlaví 1:1. Zvěř je každoročně od podzimu do jara přikrmována. Z jednotlivých druhů krmiv se nejvíce osvědčila řepa, oves, kaštany a seno. Ze speciálních krmiv pak bílkovinný koncentrát BK LZ MUFLON. Pravidelně je zvěři předkládána sůl.

I přes malou výměru obory bylo dosaženo výborných chovatelských úspěchů. Mufloní trofeje s nejvyšší bodovou hodnotou 227,00 CIC - značí vysokou kvalitu chovu.

Diana na www.myslivost.cz