Kaplička sv. Žofie

Kaplička sv. Žofie

Poblíž cesty na Novohradsko, severně od loveckého zámečku Diana, stojí malá dřevěná kaple zasvěcená Matce Boží a svaté Žofii. V roce 1939 ji nechal ve svých dřevařských závodech vyrobit a následně vztyčil hrabě Jindřich Kolowrat-Krakowský na památku své zesnulé první ženy – kněžny Sofie Trubecké.