Turistické stezky

Přimdská naučná stezka

Turistické stezky

V červnu 2003 byla otevřena Přimdská naučná stezka. Na trase o celkové délce 7 km je umístěno 12 tematických zastávek, které se váží k historii města Přimda, a tedy do značné míry i k historii rodu Kolowrat-Krakowských. Dvě zastávky jsou věnovány velmi významným osobnostem - bratrům Alexandrovi a Jindřichovi Kolowrat-Krakowským.

Kolowratova naučná stezka

Kolowratova naučná stezka byla otevřena v roce 2007 a provází turisty z převážné části přes území Kolowratových lesů. Na trase dlouhé přibližně 20 km je celkem 18 tematických zastavení, většinou vázaných k historii nebo k současnosti Kolowratského panství.

 • Dálnice
 • Kolowratovy lesy
 • Houby v Českém lese
 • Nový hraniční přechod
 • CHKO Český les
 • Dolování Kolowratů na Rozvadovsku
 • Přírodní rezervace Jezírka na Rozvadovsku
 • Kolowratova lesní železnice
 • Dianská rota
 • Přírodní rezervace Diana
 • Diana
 • Pila Diana
 • Spárkatá zvěř v našem regionu
 • Stará cihelna
 • Svatá Kateřina
 • Hospodářský dvůr Svatá Kateřina
 • Dálnice
 • Starý hřbitov a stará císařská cesta