Turistika

Turistika

Vedle unikátních přírodních památek a hlubokých lesních hvozdů plných vzácných rostlin a živočichů nabízí kraj pod starobylým románským hradem Přimda turistům rovněž mnoho historických zajímavostí. Již téměř 350 let jsou páni z Kolowrat těsně spojeni s krajem v okolí starobylého hradu Přimda, a proto není divu, že se zde téměř na každém kroku turisté setkávají se jménem tohoto starobylého českého šlechtického rodu. Kolowratové zde vystavěli dvě barokní zámecká sídla – barokní zámek Velké Dvorce a lovecký zámeček Diana a významně se zasloužili o průmyslový rozvoj zdejšího kraje.

Kolowratské panství v datech