Velké Dvorce

Velké Dvorce

Když v roce 1675 Jan Václav Novohradský z Kolowrat kupuje tachovské panství s chátrajícím hradem Přimdou, přesouvá šlechtické sídlo do nedaleké osady Velké Dvorce a staví zde rozsáhlý barokní zámek. Zámek byl poprvé zrekonstruován hrabětem Leopoldem Kolowrat-Krakowským po rozsáhlém požáru v roce 1907.

Opravy probíhají v letech 1907–1910 a zámek dostává svou nynější novobarokní podobu. V roce 1910 zřizuje Leopoldův syn Alexandr Josef hrabě Kolowrat-Krakowský na zámku ve Velkých Dvorcích filmové ateliéry, které po dalším velkém požáru zámku v roce 1912 stěhuje do Vídně. Zámek je sice opraven, ale bratr Alexandra, Jindřich Josef hrabě Kolowrat-Krakowský, přesouvá šlechtické sídlo na nedaleký lovecký zámeček Diana. Během první světové války je v zámku zřízen lazaret a za druhé světové války se začíná s úpravami zámku pro ubytovnu příslušníků Hitlerjugend. Na zámku se postupně střídají němečtí, vlasovští a američtí vojáci. Po válce měl být v zámku zřízen domov důchodců, ale úpravy pro tento účel nebyly ukončeny. Po roce 1989 je zámek navrácen Jindřichu hraběti Kolowrat-Krakowskému, který ho po roce 1992 prodává.

Během první světové války je v zámku zřízen lazaret a za druhé světové války se začíná s úpravami zámku pro ubytovnu příslušníků Hitlerjugend. Na zámku se postupně střídají němečtí, vlasovští a američtí vojáci. Po válce měl být v zámku zřízen domov důchodců, ale úpravy pro tento účel nebyly ukončeny. Po roce 1989 je zámek navrácen Jindřichu Kolowrat-Krakowskému, který ho po roce 1992 prodává.