Kolowratovy lesy

Lesní hospodářský celek LHC Kolowratovy lesy se nachází v plzeňském kraji. Obhospodařovaný majetek o výměře 8 tisíc ha je rozdělen do dvou poměrně vzdálených částí. Polesí Diana naleznete v okrese Tachov v srdci Chráněné krajinné oblasti Český les a polesí Týnec v okrese Klatovy. Lesní správa má sídlo v centru panství, v obci Diana u Rozvadova.

Správou lesního hospodářství je od roku 2011 pověřena společnost Kolowratovy lesy, a.s. IČ: 24797031. Lesy jsou obhospodařovány citlivým přístupem s maximálním využitím přirozené obnovy lesa s důrazem na druhovou a věkovou rozmanitost lesních porostů. 100 % lesního majetku je certifikováno systémem PEFC.