Nadační fond Kolowrátek

Nadační fond Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakowských byl založen 26. 2. 2008 ku příležitosti 65. výročí narození hraběte Františka Tomáše a svou obecně prospěšnou činností pokračuje v mecenášské tradici rodu Kolowrat-Krakowských. Hlavní prioritou Nadačního fondu je podpora nadaných dětí a mladistvých. V návaznosti na historickou tradici rodu Kolowrat-Krakowských směřují aktivity také do oblasti kultury, vzdělávání a lidských práv, do podpory osob v tíživé sociální situaci a do podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb.