Nový Kolowratský palác

Neorenesanční nájemní a obchodní palác byl postaven v letech 1881—1884. Monumentální průčelí domu bylo ve své době bezesporu jedním z nejvýstavnějších v ulici Na Příkopě.

V letech 1839–1870 nesla ulice název Kolowratova podle Františka Antonína II. hraběte Kolowrat-Liebsteinského (1778–1861), státního a konferenčního ministra. Neorenesanční nájemní a obchodní dům Kolowrat č. p. 1047, čili Na Příkopě 17, byl postaven v letech 1881–1884. Monumentální průčelí domu bylo ve své době bezesporu jedním z nejvýstavnějších v ulici Na Příkopě i blízkém okolí. V jeho krásných sklepeních se původně nacházely sklady, především paliva a pivní sklep slavného hostince U Piskáčků. V nově zpřístupněném sklepení, které tvoří pět propojených sálů, je možné pořádat výstavy, semináře, tiskové a odborné konference, společenská setkání atd. Kapacita sálů činí dle výběru 50 až 250 osob.

Klinika Esthé

Budova zvaná domeček stojící na parcele č. 574 k. ú. Praha Staré Město přiléhá k již zmíněnému domu Na Příkopě 17 a desítky let sloužila jako sklady a administrativa Dětského domu.

Původně pětipodlažní dům se nacházel ve velmi špatném technickém stavu, od 1. července 1996 do zimy 1997 proto prošel kompletní rekonstrukcí. Současný vzhled se plně přizpůsobil sousednímu domu. Během rekonstrukce zde vznikla třípodlažní nástavba, přičemž poslední dvě podlaží jsou opticky vestavěná v mansardě tvořené střešní konstrukcí. V současné době budova slouží jako lékařská klinika sestávající se z oddělení plastické chirurgie, dermatologie a stomatologie.

Reference:

Parfumerie DOUGLAS, Högl, Dušák, Esthé - Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., PRAGUE SAFE DEPOSIT, Peychlová & Jonáková & Partners, Citibank, Esthé - Klinika estetické medicíny – MUDr. Hana Raková, MBA